top of page

Om Penilla Gunther

Jag har senast en erfarenhet från åtta år som riksdagsledamot i Näringsutskottet, Arbetsmarknads- och Socialutskotten, som gett en bred kompetens. Innan riksdagsuppdraget arbetade jag som verksamhetschef/ företagsutvecklare för företagsrådgivarna Coompanion Fyrbodal.

Utbildning och möten av olika slag har varit ett genomgående tema för mig under årens lopp; som utbildningsansvarig för Kristdemokraterna nationellt, projektsamordnare för Meeting Professionals International, MPI och en europeisk Certification in Meeting Management, CMM, och som fristående konsult inom team-, ledar- samt organisationsutveckling.

Genom det hundratal förtroendeuppdrag i såväl ideella organisationer, politiska uppdrag på kommunal, landsting/region, riks-, nordisk och europeisk nivå samt i bolagsstyrelser har jag fått god kunskap i opinionsbildning och media.

Jag är en utpräglad projektledare som trivs med många arbetsuppgifter och kontakter samtidigt och mån om att se frågor och människor i ett sammanhang. De olika arenorna genom åren har gett ett stort kontaktnät på alla nivåer i samhället.

Med en särskild erfarenhet av att vara patient under livets gång, med två perioder av cancer (lymfom och bröstcancer) och däremellan en allvarlig hjärnhinneinflammation och en hjärttransplantation, har jag en unik insyn i vården och det runt omkring i samhället som ibland saknas. Något jag haft nytta av, i egenskap av politiker.

Jag hoppas kunna dela med mig av mina livserfarenheter i boken jag skriver på - inte minst för att förmedla hopp till dem som känner det motigt. Och förstås även i fortsättningen genom att vara ute och träffa personer i företag, organisationer och föreningar.

Exempel på tidigare uppdrag

IMG_1761.JPG
IMG_1764.JPG
Riksdag - Landsting/region - Kommun

Över 100 politiska uppdrag på alla nivåer har gett god kunskap om vikten av relationer mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället.

Att nå rätt beslutsfattare, hitta rätt information och se en fråga i ett sammanhang, är en förutsättning för att få genomslag. Allting ska höra ihop - debattartiklar, möten, och andra aktiviteter.

IMG_1763_redigerad.jpg
EU - Norden

Uppdrag inom  Nordiska Rådet och på EU-nivå har bidragit till än fler kontakter i olika sammanhang.

Som tidigare ordförande i ett av utskotten i NR; Välfärdsutskottet, har jag mött många nordiska organisationer och medverkat på seminarier, konferenser och andra möten i alla nordiska länder. Dessutom fått möjligheten att föreläsa i de baltiska länderna kring mötesindustrin och innovation, samt deltagit i panelsamtal och arbetsgrupper i Bryssel främst inom Life Science.

IMG_1758.JPG
Almedalen med flera arenor

Som en av de flitigaste medverkande i Almedalen & på andra arenor, i panelsamtal, debatter och talare; vet jag vad som krävs av både arrangör och medverkande.

Boka lokaler, mat, fika, logi & resor, föreläsare, underhållning, det tar tid om man är ovan. Det gäller att ha koll på målgruppen som ska delta, och dem som ska medverka, vilka krav som ställs. Lägg på lite kreativitet och nytänk, så blir det bra!

Kontakt

Lite nyfiken? Hör av dig får vi se vad jag kan göra för dig och din verksamhet! 

Penilla - Person & Profession

går numera via bolaget Citizens Affairs AB

E-mail: info@penilla.se

Twitter @penilla

LinkedIn: Penilla Gunther

Facebook: Penilla - Person & Profession

 

bottom of page