top of page

Profession

Association Management

Opinions-bildning

Utbildning

Media

Jag har en bred erfarenhet från olika arbeten och uppdrag, vilket gett mig kompetens inom en rad områden. Nedanstående rubriker kan sägas vara gemensamma nämnare för alla de sammanhang jag ingått i. Säg det uppdrag som inte kan kräva kunskap inom media, till exempel, eller hur grupper fungerar?

  • Opinionsbildning

Tjänsten tillhandahåller förslag på åtgärder och aktiviteter samt kontakter för opinionsbildning i frågor som du och ditt företag eller organisation vill uppmärksamma media, politiker, vissa målgrupper eller samhället i stort på. Jag hjälper även till med genomförande och uppföljning.

Det finns ingen fråga som är för liten att driva – det handlar om att sätta den i rätt sammanhang med rätt personer för att få resultat.

 

  • Utbildning organisation – grupp - person

I vilket sammanhang man än befinner sig, kan en enskild person ha en stor inverkan på gruppen, men gruppen kan också ha en orimligt stor inverkan på en enskild person. Det som kallas organisationskultur kan ändras och utvecklas över tid, beroende på vem eller vilka som är tongivande i gruppen. Är det något bra och alla känner sig nöjda och glada, kan det vara bra att ta fram vad som är lyckosamt för den gruppen. Är det däremot något som skaver, behöver det lyftas och diskuteras vad som kan göras bättre. Inte minst, behöver man förstå, att alla har ett ansvar att inte föra dåligt beteende vidare till nya som kommer in i företaget eller föreningen. Organisationskulturer är vi alla bärare av – därför behöver vi se och förstå oss själva och andra i den.

  • Association Management

I Sverige har vi ett stort och fantastiskt civilsamhälle (ideell sektor) med många små och stora föreningar och organisationer inom de flesta områden. För de mindre föreningarna eller de lokala enheterna för de större; så anordnas ofta kurser för medlemmar och förtroendevalda. Inte minst ”föreningsteknik” (eller sammanträdesteknik) som alla behöver kunna för att delta i föreningsdemokratin och veta mötenas regler.

Men för de större organisationerna, på regional och nationell nivå, där den ekonomiska omsättningen är hög, de finns ofta flera (eller många) anställda vid sidan av förtroendevalda och volontärer, finns få eller inga utbildningar. Det löser jag nu, tillsammans med andra som har stor erfarenhet av att vara aktiva i styrelser, som själva varit tjänstemän eller ideellt arbetande i många olika slags organisationer, genom att erbjuda utbildningspaket på följande områden:

Ekonomi – lönsamhet är det något man ska prata om..?

För många föreningar och organisationer är medlemsavgiften grunden för ekonomin. Vissa förlitar sig också på kommunala, regional eller statliga bidrag för sina verksamheter. I tider av åtstramningar i den offentliga sektorn, kan det vara bra att se över den ekonomiska strukturen i organisationen så att den går ihop även om både medlemsantal och bidrag skulle minska. Att skapa en egen lönsamhet genom bättre intäkter, helt enkelt.

Styrelsens ansvar – inte bara ekonomi utan också människor

Oavsett om det är en organisation med eller utan anställda, finns det behov av att veta och kommunicera det interna och externa arbetet för styrelsen till sina ideellt engagerade. Alla ska inte veta allt, men vilka dokument reglerar det och hur? Relationen mellan styrelse och vd/verksamhetschef, hur ska den se ut?

Viktiga skillnader mellan att vara förtroendevald, anställd och volontär

Ansvar för organisationen och för den enskilde, vilka lagar och regler gäller? Vad säger de egna interna dokumenten? Hur sker introduktion för de arbetsuppgifter som ska utföras oavsett funktion? Vem gör vad, är organisationen tillräckligt tydlig?

  • Media

Utbildning för förtroendevalda i företag eller organisationer, hur nå media och med vilka verktyg, på lokal, regional och nationell nivå.

Idag är media inte bara en tidning, radio eller tv med hemsidor – alla har dessutom fler kanaler som till exempel Facebook, Instagram och Twitter. Vad ska du använda för att nå ut, och varför?

Jag kan med egen erfarenhet också berätta hur det känns att hamna i ett mediadrev, och vad som kan krävas för åtgärder runtomkring, om någon på ditt företag eller i din organisation skulle råka ut för det.

bottom of page